Konzultace

08.11.2015 22:08

Během března, dubna budou vypsány termíny konzultací učitel-rodič-žák přes EŽK