Školská rada

04.10.2014 19:34

Vážení rodiče,

končí funkční období školské rady. Dne 11.11.2014 na třídních schůzkách proběhnou  volby nových členů z řad rodičů.  Do konce října je nutno sestavit volební listiny s kandidáty. Pokud se chcete na chodu školy aktivně podílet a máte zájem ve školské radě pracovat, kontaktujte buď třídního učitele, nebo vedení školy. Bližší informace o ŠR najdete na: https://jzs.cz/informace/skolska-rada/ a ve školském zákoně.

Mgr. Ivan Souček