Zápis z tř. schůzek 11.11.14

13.11.2014 19:14

Zápis z tř. schůzek 11.11.14

-          Školní řád – včasný příchod do školy -  7,55 hod., pozdější příchod přes hl. vchod, el. vrátného, omluvenky zapisovat do ŽK, 

           omluvenky pro ŠD raději na papírku

-          Volby do školské rady

-          Osobní konzultace U-R-Ž, přihlašovat přes www.jzs

-          Známky v EŽK

-          Třídní akce: kino, betlémy Karlštejn, vánoční besídka, divadlo Gong, knihovna, jeskyně

            Koněprusy

-          Občanské sdružení Pomoc škole – příspěvky

-          Četnost DÚ, podepisování diktátů a jejich oprava s odůvodněním, každodenní čtení

-          Vši – prevence a důslednost. Řídit se pokyny ředitele školy - ošetření, 3 dny doma.