Zápis z TS

24.09.2016 20:09

Zápis z třídních schůzek ze dne 20.9.2016

-          Seznámení  s vnitřním řádem školy-na stránkách školy, v ŽK

            ve třídě nejpozději v 7,55, nepřítomnost omlouvat předem nebo  první hodinu v den nepřítomnosti na mail, zapsat do ŽK, mobil vypnutý v tašce-        vztahuje se i na školní akce, odchody z vyučování nejraději s rodiči nebo sami pouze s podepsaným tiskopisem

-          Nový Generální souhlas-aktualizovaný, rozšířený

-          Na škole pracuje šk. psycholog a šk. pedagog

-          Využívání školního hřiště během velkých přestávek

-          Akce: 5.10. fotografování

-                     Listopad divadlo Gong

-                     Prosinec exkurze do čokoládovny Šestajovice, kino-Heidi, děvčátko z hor

-          Pokračuje akce Ovoce do škol

-          Práce školního parlamentu Školpa

-          Osobní konzultace na přelomu říjen/listopad

-          Zapomínání-postihy, 9x a dost

-          Dílna čtení v pátek – zápisy do deníku podle  nových pravidel

-          Zápis četby do čtenářského deníku zaměřen na hlavní postavu

-          Neustálý trénink čtení

-          Kritéria hodnocení